ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรอยู่ ควรฉีดวัคซีนโควิด COVID vaccine ไหม

ปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกา สามองค์กรใหญ่ คือ CDC (Center of Disease Control), ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) และ SMFM (Society for Maternal-Fetal Medicine) แนะนำให้ฉีดวัคซีน COVID ให้กับสตรีตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร วัคซีนไม่ได้ทำให้เป็นโรค COVID และยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรในผู้ป่วยกลุ่มนี้จากรายงานที่มีอยู่

ความคิดเห็น